Muppet voor Pavlov & Bergwijn


 


Muppet/handpop gemaakt voor de 48 Hour Film Project Rotterdam voor BulletPilot Productions.
Opdracht was een handpop te maken waarbij de mogelijkheid bestond het gelaat en haar last minute aan te passen.

Voor meer informatie ga naar projecten op de website van BulletPilot Productions.
www.bulletpilot.nl